1998-nji ýyldan başlap

Umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlary üçin bir nokatly hyzmat üpjün ediji
baş_banner

Biz hakda

Takmynan

1998-nji ýylda döredildi,

Sian Smail Senagat we Söwda Co., Ltd.

Biz, “Smail Medical” hünärmen umumy hirurgiki lukmançylyk enjamlaryny üpjün ediji we size amatly we ýokary netijeli bir nokatly hyzmat hödürleýäris.

"Smail medisina", bu ugurda 25 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, ýüzlerçe hassahanalara we lukmançylyk enjamlary söwda kompaniýalaryna hyzmat edip, müşderiler üçin amatly önümi saýlap, professional hirurgiki lukmançylyk enjamlaryny üpjün ediji.Sahy girdeji we amatly hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin ýokary hilli çeşmeleri birleşdirmek üçin jogapkärdiris.Her önüm ýüzlerçe öndürijiden Smail Medical tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanýar we elmydama size laýyk önüm bar.

Biz hakda, 1998-nji ýylda Smail Medical tarapyndan Hytaýda hasaba alnan dürli kär şahadatnamalary bar we amatly bolmagy üçin hökümet hasaba alyş bölüminiň web sahypasynyň skrinşotlary we talap baglanyşyklary berilýär.Smail Medical, netijeli topar we berk dolandyryş bilen 25 ýyl bäri döredilen kompaniýa.Önümlerimiz hassalaryň saglygy we durmuşy bilen baglanyşykly bolany üçin, elmydama önümiň hilini birinji ýerde goýýarys!Kompaniýamyzy saýlanyňyzdan soň, diňe bir uly girdeji gazanman, eýsem geljek hakda aladalardan hem saklanyp bilersiňiz.Biz sizi diňe bir ýokary hilli önümler bilen üpjün etmän, eýsem satuwdan soň doly kepillik ulgamyna eýe.

Smail Medical, mundan beýläkki aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Kompaniýanyň kwalifikasiýasy

  • duiwaimaoyijingyingbeianbiao-640-640
  • haiguanhuizhi-640-640
  • smrerleizheng-640-640
  • smryingyezhizhaozhengben-640-640
  • xinjingyingxukezheng-640-640
  • yiliaojingyingxukezhengjietu-640-640
  • smryingyezhizhaofuben-640-640
  • yingyezhizhaojietu-640-640